Cá tầm 2 món (thời giá)

 

 

 

 

0 VND

Cá hồi sốt mù-tạc (thời giá)

 

 

 

 

0 VND

Tôm càng (thời giá)

 

 

 

 

0 VND

Sò điệp I sốt hạt điều

 

 

 

 

550.000 VND

Cá mú Hong Kong (thời giá)

0 VND
Đặt phòng

Ngày check-in

Ngày check-out

Loại phòng

Loại giường

Thông tin thời tiết

TP.HCMoC
HÀ NỘIoC
ĐÀ NẴNGoC

Tỉ giá

Đăng ký nhận tin