915 - 3/2 St., Dist.11, HoChiMinh City, Vietnam.
Tel: 38551310 – 38551309 – 38558378 – 38562598 – 38562603
Fax: (84-8) 38551255

Họ tên * :
Địa chỉ * :
Điện thoại * :
Email * :
Nghề nghiệp * :
Nội dung * :
Đặt phòng

Ngày check-in

Ngày check-out

Loại phòng

Loại giường

Thông tin thời tiết

TP.HCMoC
HÀ NỘIoC
ĐÀ NẴNGoC

Tỉ giá

Đăng ký nhận tin